Välkommen till Roos Safety!

Roos Safety AB är ett rikstäckande företag med bred kompetens inom besiktning av IBC-behållare enligt ADR och MSBFS2018:3. Jag som driver företaget heter Daniel Roos.

Vi utför besiktning, täthetskontroller och service av mobila dieseltankar (ADR), depåvagnar och oljecisterner. Men vi åtar oss även uppdrag inom färgbranschen där vi besiktar färgbehållare för kunder som ex. Akzo Nobel, Sherwin Williams och Auson AB i Kungsbacka.

Kontinuerligt uppdaterar vi våra kunskaper och är ackrediterade mot Swedac som är kontrollerande myndighet inom kvalitet och säkerhet.

https://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/6882