Kontroll av dieseltankar

Vi är certifierade av DGM för inspektion av mobila dieseltankar (IBC-tankar). Utrustningen vi använder är godkänd av Arbetsmiljöverket.

Boka en tid hos oss, så kommer vi ut och genomför en besiktning/täthetskontroll (genom provtryckning) av Er tank! Visar provtryckningen att tanken inte är helt tät, byter vi även ut eventuell kringutrustning som kan vara orsak till läckaget: tankmätare, ventiler, överfyllnadsskydd etc.

Vi rengör även tanken vid 5-års kontroll. Räddningsverkets krav är att mobila dieseltankar ska kontrolleras var 30 månad.