IBC besiktning – service av er dieseltank

Tankbesiktning på rätt sätt!

När utfördes senaste tankbesiktning eller service av er IBC behållare? Det är en viktig fråga att ha koll på ur både ett säkerhetsperspektiv och ett miljöperspektiv. Räddningsverkets krav är att det på mobila dieseltankar utförs kontroll och besiktning var trettionde månad och det är upp till er att efterfölja det. Men när det är dags för IBC service och besiktning av behållare så kan ni enkelt överlåta jobbet till oss.

Vi genomför tankbesiktning genom provtryckning och skulle en besiktning visa att er IBC behållare inte är helt tät så kan vi även byta ut viss kringutrustning som kan vara orsak till läckaget. Det kan till exempel vara fel på någon ventil, överfyllnadsskydd eller tankmätare och det kan vi åtgärda. När det gäller underhåll och service så utför vi även rengöring av tanken vid 5-årskontroll. Utrustningen som vi använder oss av i vårt arbete är godkända av Arbetsmiljöverket så att en tankbesiktning kan utföras på rätt sätt.

två gula IBC behållare som står på lerig mark

IBC behållare besiktning – din dieseltank är i trygga händer

När ni vet att det är tid för besiktning av er IBC behållare/dieseltank så kan ni tryggt boka ett besök av oss på Roos Safety. Vi är certifierade av DGM för inspektion av mobila dieseltankar, vilka bland annat lär ut om hantering av farligt gods. Det innebär att er dieseltank är i trygga händer. Vi har lång erfarenhet och mycket kunskap om både besiktning av IBC behållare men även av kontroll och service av oljecisterner.

Genom att göra en täthetskontroll i from av provtryckning får vi fram om er behållare är tät och säker eller om något behöver åtgärdas. Roos Safety har funnits sedan 2005 och är stolta över att ha både företagskunder och privatkunder över hela Sverige. För att boka någon av våra tjänster kan ni maila, ringa eller fylla i vårt kontaktformulär och då återkommer vi så snart vi har möjlighet.