Depåvagnar

Vi utför besiktningar, både revisions och återkommande kontroller, på depåvagnar enligt MSBFS2016:8.

Kontrollintervallen är 6 år.