Besiktning av depåvagn

Vi kontrollerar era depåvagnar

När det kommer till depåvagnar av olika slag är det ett krav enligt MSBFS2016:8 att det utförs återkommande kontroller var sjätte år. Vi på Roos Safety är utbildade och kunniga inom området i enlighet med MSB, det vill säga Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter och arbetar utifrån dessa.

Så om ni har en depåvagn som används i ert arbete så är det noga att kontroller och hantering av denna sköts på rätt sätt. Vare sig det handlar om oljecisterner, IBC behållare eller depåvagnar så har vi den kunskap och de redskapen som behövs för att genomföra besiktningar, kontroll och service enligt alla gällande krav och föreskrifter. Vi kan rekommendera er att kontakta oss i god tid innan eventuellt sista datum har uppnåtts eller innan den dagen då er depåvagn ska sättas i drift.

När ska man göra besiktning av en depåvagn?

En revisionsbesiktning ska genomföras när det har gjorts en reparation eller ombyggnation av anordningen. Det gäller också när det finns risk att den tagit skada.

Det här är något som ska utföras av en ackrediterad aktör vilka vi på Roos Safety är och därför kan både ni och vi vara trygga med vårt arbete. Den regelbundna kontrollintervallen är sex år. Kontakta oss så bokar vi ett besök för besiktning eller kontroll av er depåvagn. Tveka inte att höra av er med frågor eller funderingar och ni når oss antingen via telefon, mail eller genom att fylla i vårt kontaktformulär och i så fall återkopplar vi till er så snart vi är tillgängliga. Varmt välkommen till oss på Roos Safety.

närbild på grön depåvagn som står på snötäckt mark
grön depåvagn med vita dörrar som står på snötäckt mark