Om Roos Safety

Roos Safety startades av Bo Roos i början av 2005 efter över 25 år som anställd på Banverket. De sista 15 åren på Banverket jobbade han som lärare på Banskolan i Ängelholm, där jag ansvarade för farligt gods-, brandsäkerhet- och sjukvårdsutbildningar.

Sedan januari 2007 började hans son Daniel och sedan 2013 är den som driver Roos Safety AB idag.

Bland våra kunder inom besiktning och täthetskontroller av mobila bränsletankar (IBC-tankar) och oljecisterner finns företag som Skanska, Infranord och PEAB, Svea Skog och Lambertsson Sverige.

Idag finns över 4000 registrerade tankar som vi utför besiktning och kontroller på.

Våra kunder finns från Haparanda i norr till Ystad i söder.

Vi är ackrediterade av Swedac.

man som sitter ovanpå en cisterntank