Oljecisterner

Roos Safety är ackrediterad av Swedac enligt ISO/IEC 17020 (C) för återkommande kontroller av oljecisterner och tryckprovning med gas. Kontrollerna utförs enligt gällande lagstiftningskrav på cisterner på upp till 50 m³.

Vi utför kontroller med 6- och 12-års intervaller. Hur ofta en cistern måste kontrolleras beror dels på vilken typ av cistern det är, dels på området den står på.