Cisternkontroll och cisternbesiktning

Kontroller av oljecisterner och tryckprovning med gas

Välkommen till Roos Safety – ett litet men rikstäckande familjeföretag med stor kunskapsbank och lång erfarenhet. När ni behöver hjälp med kontroll av oljecisterner så har vi rätt kunskap och redskap för att kunna utföra detta, till exempel genom tryckprovning med gas.

Roos Safety är ackrediterade av Swedac som är en kontrollerande myndighet för kvalitet och säkerhet. Därför kan ni som kund vara trygga med att anlita oss för besiktning, täthetskontroll och service. Cisternkontroll och cisternbesiktning genomförs med 6- eller 12- års intervaller och här beror kontrollintervallet på vad för typ av cistern det är och vart den står

man som sitter ovanpå en cisterntank

Oljecisterner kräver återkommande underhåll

Oavsett omfattning så kräver oljecisterner regelbunden underhållning och då finns vi till hands. Vi utgår från Örkelljunga men tar uppdrag över hela landet. Bland våra kunder finns företag så som Skanska, PEAB, Infranord, Lambertsson Sverige och Svea Skog. Idag finns cirka 4000 registrerade oljecisterner och vi utför besiktning av dessa hos både privatkunder och företagskunder. Det är viktigt att täthetskontroller och besiktning utförs på rätt sätt och med rätt intervaller. Klicka vidare för att läsa om IBC service och besiktning av depåvagnar. Har ni några frågor gällande oss eller vill boka ett besök för besiktning eller service? Kontakta oss så hjälper vi er!

Trygg och säker cisternbesiktning

Vi på Roos Safety utför kvalitetssäkrad cisternkontroll av behållare upp till 50 kubikmeter och följer naturligtvis gällande lagstiftning för detta. Inom företaget tar vi ansvar för att regelbundet uppdatera vår kunskap för att kunna garantera ett väl utfört arbete, vilket är av stor vikt för både er och vår säkerhet samt för miljön. Driver ni verksamhet inom färgbranschen? Då är det nämligen så att förutom cisternkontroll och cisternbesiktning kan man även anlita oss för besiktning av färgbehållare. Vi samarbetar stolt med företag så som Sherwin Williams, Akzo Nobel och Auson AB.